Vách ngăn thạch cao

Táo lùn đỏ

2.000.000đ 1.800.000đ

Nho đen Kyoho Nhật Bản

2.000.000đ 1.800.000đ

Nhãn tím

2.000.000đ 1.800.000đ

Mít ruột đỏ

2.000.000đ 1.800.000đ

Mít dài khổng lồ Malaysia

2.000.000đ 1.800.000đ