Mua Bán - Trao Đổi - XNK Thiết Bị Y Tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B C D

Ngày đăng: 02/08/2021 04:58 PM

Thưa Quý khách hàng, theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 01 ngày 16/03/2020 về quản lý trang thiết bị y tế thì hầu hết doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động kinh doanh máy móc, vật tư thiết bị y tế loại B, C, D đều phải tiến hành Công bố đủ điều kiện mua bán.