HAIR TREATMENT

Táo lùn đỏ

2.000.000đ 1.800.000đ

Nho đen Kyoho Nhật Bản

2.000.000đ 1.800.000đ

Nhãn tím

2.000.000đ 1.800.000đ

Mít ruột đỏ

2.000.000đ 1.800.000đ

Mít dài khổng lồ Malaysia

2.000.000đ 1.800.000đ