Dịch vụ

Công tác bảo trì thiết bị y tế: Làm như thế nào?

Ngày đăng: 02/08/2021 05:06 PM

"Thiết bị y tế cần được kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì định kỳ và thường xuyên để đảm bảo độ chính xác cũng như độ nhạy của thiết bị trong hoạt động kiểm tra, khám chữa bệnh."

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B C D

Ngày đăng: 02/08/2021 04:58 PM

Thưa Quý khách hàng, theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 01 ngày 16/03/2020 về quản lý trang thiết bị y tế thì hầu hết doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động kinh doanh máy móc, vật tư thiết bị y tế loại B, C, D đều phải tiến hành Công bố đủ điều kiện mua bán.

Chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập

Ngày đăng: 02/08/2021 04:42 PM

Thực hiện Chỉ thị số số 22/CT-BYT ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập, Sở Y tế vừa ban hành Công văn sô 2846/SYT- KHTC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị này trong các cơ sở y tế công lập

Tư vấn về nhập khẩu trang thiết bị y tế

Ngày đăng: 02/08/2021 04:37 PM

Do tính chất chữa bệnh, cứu người của ngành Y tế mà lĩnh vực này luôn được quản lý chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch, việc nhập khẩu trang thiết bị y tế từ nước ngoài nào Việt Nam luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về nguồn gốc, chất lượng, các thông số kỹ thuật. Theo quy định hiện nay để thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế, doanh nghiệp nhập khẩu cần thực hiện giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.