Bảo Trì Thiết Bị Y Khoa

Công tác bảo trì thiết bị y tế: Làm như thế nào?

Ngày đăng: 02/08/2021 05:06 PM

"Thiết bị y tế cần được kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì định kỳ và thường xuyên để đảm bảo độ chính xác cũng như độ nhạy của thiết bị trong hoạt động kiểm tra, khám chữa bệnh."